Efficient Thermal Analysis of Materials requires the co-operation of several academic disciplines such as Physics, Chemistry, Food Science, Geology, Pharmaceuticals, etc, while at the same time being a largely practical pursuit, asking for highly focused-on skills. The considerable variation in depth of learners’ analytical/instrumental skills at a steadily increasing extent on thermal analysis techniques used on Material Science demands a regularly updated environment of continuous learning. Facing problems is a research question, but to a great extent, it relies upon expertise, gained when working in similar situations.

Basic Theory of Thermal Analysis and Calorimetry

Basic Theory of Thermal Analysis and Calorimetry

Tento úvodný modul pokrýva základné koncepty a definície termodynamiky a termickej analýzy.

Fundamental Thermal Analysis techniques

Fundamental Thermal Analysis techniques

Tento modul je venovaný princípom najpoužívanejších termoanalytických metód: diferenčnej kompenzačnej kalorimetrii, diferenčnej termickej analýze, termogravimetrii a dynamickej mechanickej analýze. Uvedené sú aj niektoré aplikácie termoanalytických metód.

Special Thermal Analysis techniques

Special Thermal Analysis techniques

Cieľom modulu je zoznámiť študentov so špeciálnymi technikami termickej analýzy vrátane termoporometrie, meraní tepelnej vodivosti laser flash metódou, kalorimetrie adsorpcie....

Transformation’s kinetics

Transformation’s kinetics

Modul je venovaný metódam, ktoré sa najčastejšie používajú pri analýze kinetiky komplexných chemických resp. fyzikálno ...

Data collection and evaluation in Thermal Analysis

Data collection and evaluation in Thermal Analysis

Tento modul je venovaný zberu dát z termoanalytických meraní, kalibračným postupom a štatistickému ...

Case studies in Thermal analysis Techniques

Case studies in Thermal analysis Techniques

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s prípadovými štúdiami na techniky termickej analýzy....

Thermal analysis applied in food and pharmaceuticals

Thermal analysis applied in food and pharmaceuticals

Tento modul je zameraný na najdôležitejšie aspekty aplikácie kalorimetrie a t...

Case studies for Transformation’s kinetics in polymers

Case studies for Transformation’s kinetics in polymers

Cieľom lekcie je zoznámiť študentov s kinetikou polymerizačných reakcií teoreticky aj experimentálne. Prezentovaná je aplikácia...